COST Megaproject

“Megaprojecten” – projecten waarvan de kosten hoger zijn dan een half miljard euro – zijn vaak ook complexe projecten. Er zijn meer stakeholders, met uiteenlopende achtergronden en wensen, de impact van een megaproject is vaak groot (op bijvoorbeeld lokale omgeving, werkgelegenheid, ecologie). DuneWorks draagt bij aan het onderzoek naar megaprojecten en richt zich daarbij met name op stakeholderparticipatievraagstukken.