CIMULACT

CIMULACT staat voor ‘Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020’. Binnen dit project worden meer dan 1000 burgers uit 30 verschillende Europese landen samen met andere actoren betrokken in het vormgeven van een wenselijke duurzame toekomst. Het idee is het opzetten van een dialoog tussen burgers, stakeholders, wetenschappers en beleidsmakers ervoor kan zorgen dat het Europese wetenschap en technologie systeem een betere afspiegeling zal zijn van de maatschappelijke behoeften.

 

Duneworks is betrokken bij dit project als externe evaluator, wij zullen onder andere kijken naar welke participatieve methoden gebruikt worden, hoe deze geïmplementeerd worden, hoe dit uitwerkt in de praktijk, en naar de lessen die we hieruit kunnen trekken.

Meer informatie:
CIMULACT Website