Adviesgroepen

Naast het deelnemen aan of uitvoeren van concrete projecten is DuneWorks ook actief in vier adviesgroepen:

Cassandra

In de toekomst zal de energiemarkt er heel anders uitzien. Waar nu een centrale energievoorziening de overhand heeft, kan het zijn dat er in de toekomst meer op lokaal niveau geproduceerd, verbruikt en beheerd gaat worden. Consumenten worden ook producenten en het energieaanbod zal veranderen vanwege de niet-constante energiewinning uit duurzame bronnen. CASSANDRA heeft als doel het creëren van een platform voor het realistisch modelleren van de energiemarkt stakeholders, inclusief eindgebruikers, om voorbereid te zijn op de toekomst.

S3C (Smart Consumer, Smart Customer, Smart Citizen)

Het S3C project ziet een toekomstig energie systeem voor zich met een diversiteit aan nieuwe energie gerelateerde diensten op bestaande en nieuwe markten. In alle energie projecten staat de eindgebruiker centraal in de vorm van consument, klant of inwoner. S3C volgt benaderingen uit sociale- en gedragswetenschappen en kennis uit andere business gebieden (bijvoorbeeld marketing en telecommunicatie)

Horizon 2020

Horizon 2020 is gericht op economische groei en het creëren van banen in Europa, gebruikmakende van onderzoek en innovatie. Energie en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen om deze doelen te bereiken. De adviesgroep denkt mee over zaken als het lange termijn energie onderzoek, de balans tussen vraag- en aanbodzijde, technologische markten en de bijdrage van sociale wetenschappen om de doelen te realiseren.

ERKC (Energy Research Knowledge Center)

Het ERKC verzamelt en analyseert informatie op het gebied van energie onderzoeksprojecten binnen Europa. Op deze manier wordt de ontwikkeling naar de Europese energierichtlijnen in kaart gebracht en kunnen (beleids)maatregelen worden geadviseerd om de ontwikkeling te bespoedigen. Sociale acceptatie en gedragsverandering zijn essentiële factoren om projecten te doen slagen, waar DuneWorks de nadruk op legt in het klankbord.