Projecten

2020-01-28T10:45:49+02:00

N.I.C.E.

Duneworks is strategisch transitie en lerend vermogen adviseur voor projecten van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E).

2020-03-09T13:13:37+02:00

Energiearmoede

Gezamenlijk essay met Het PON over energietransitie-beleid en energie-armoede, met een beleidsevaluatie-raamwerk op basis van drie rechtvaardigheidsprincipes en sociale veerkracht.

2020-03-09T14:08:16+02:00

CIMULACT

We waren als externe evaluator betrokken bij CIMULACT, een Europese stakeholderdialoog om tot een gedragen Europese onderzoeksagenda te komen.

2020-01-09T13:41:09+02:00

Build Upon

Build Upon Ruth was een van de Change Leaders van ‘Build Upon’, een Horizon 2020 project wat zich inzet om Europese landen te helpen bij

2020-03-09T13:54:09+02:00

Aireys

In dit project hebben we samen met bewoners en wijkpartners onderzocht hoe de verduurzaming van de Airey-wijk gestalte moest gaan krijgen.

2020-03-09T13:41:49+02:00

FlevoTop

Tijdens de FlevoTop (2017) hebben burgers uit Flevoland gezamenlijk plannen ontwikkelden voor de aanpak van regionale uitdagingen.