Project omschrijving

Democratie in beweging

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzocht DuneWorks in samenwerking met Bart Cosijn de stand van zaken rondom de participatieve democratie in Amsterdam in 2017.

Het doel van het onderzoek was om de veerkracht van Amsterdamse initiatieven inzichtelijk te maken en de opgedane kennis en ervaringen te delen. Immers, de ervaring leert dat participatie en invloed uitoefenen op politieke besluitvorming in veel gevallen langere tradities kent dan het bestuurlijk stelsel zelf: ‘focus op wat er zich in de haarvaten van de buurten afspeelt. Deze vorm van participatie gaat immers altijd door, ongeacht welke vorm van bestuur er is’. Om die reden richtte het onderzoek en de rapportage zich op bestaande initiatieven en stelde vragen als: Wat beogen de initiatiefnemers? Waar lopen zij tegenaan? Wat hebben zij nodig hebben om hun doelen (beter) te bereiken? Daarnaast kijken we naar de vraag hoe de kennis die er al is kan worden  bestendigd en overdraagbaar gemaakt kan worden. Op die manier kunnen nieuwe initiatieven  voortbouwen op bestaande kennis in plaats van het wiel opnieuw uit te moeten vinden.

Dit onderzoek is verricht in opdracht van wethouder Choho (Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Groen, Dienstverlening, Bestuurlijk stelsel, ICT en Artis). In het kader van het onderzoek zijn tien initiatieven op het gebied van participatieve democratie onderzocht. Naast de interviews zullen er twee bijeenkomsten  met rondetafelgesprekken plaatsvinden waar Amsterdammers op basis van open uitnodiging aan deel kunnen nemen.

Rapport:

Jeuken, Y.R.H., Cosijn, B., Democratie in beweging. Onderzoek naar de participatieve democratie in Amsterdam, November 2017.

Meer informatie

Yvette Jeuken

yvette.jeuken[@]duneworks.nl

Terug naar projecten