Wapo.io is een intelligente digitiale coach aan het ontwikkelen die mensen helpt bij het besparen van energie

Tijdens de E-waste race nemen scholieren uit groep 6, 7 en 8 het tegen elkaar op om e-waste, (kleine) elektronische apparaten, uit de wijk in te zamelen zodat het gerecycled kan worden.

Bureau dat helpt in het uitwerken en ontdekken van nieuwe business kansen rondom duurzaamheid

Inzamelpunt voor gebruikte verpakkingen in uw gemeente.

Bureau voor landschap en stedenbouw - ontwerpt en denkt mee in ruimtelijke ontwikkelingen

KeuzeWeg helpt wegbeheerders en organisaties in verkeer & vervoer om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren

IINAS is een onafhankelijk, transdisciplinair onderzoeksbureau in Duitsland.

EnergyGO ontwikkelt innovatieve producten en diensten voor de verduurzaming van onze maatschappij.

ATO SBE zet innovatieve duurzame producten, technologie en diensten in de markt door bundeling van kennis, kunde en kapitaal.