DuneWorks is een onderzoeks- en adviesbureau, dat een divers palet aan disciplinaire achtergronden combineert: antropologie, technologie & maatschappij studies, politicologie, planologie, sociale geografie, transitie en innovatiestudies. We richten ons op maatschappelijke vraagstukken rond verduurzaming en duurzame innovaties.

 

Onze invalshoek belicht niet alleen het niveau van individuen en hun gedrag, maar is juist breder georiënteerd met aandacht voor de manier waarop de fysieke, technologische, politiekinstitutionele en sociale omgeving van invloed is op innovatieprocessen en gedragsverandering.

 

DuneWorks initieert samen met anderen sociaalwetenschappelijk onderzoek op academisch niveau, voert praktijkgericht onderzoek uit, vertaalt onderzoek naar verschillende doelgroepen (bijv. met behulp van storytelling), geeft advies, en begeleidt participatieve, dialoog en co-creatie(ve) processen.Honingraat