Duneworks is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich focust op sociale innovatie en duurzaamheid in de breedste zin van het woord, onder andere op ecologisch, sociaal, gezondheids-, economisch en maatschappelijk vlak. De eindgebruikers staan in ons werk centraal. We benadrukken het belang van het kennen van hun belangen, wensen en perspectief om goede en haalbare oplossingen te kunnen ontwikkelen. Wat werkt, wat sluit aan bij hun ervaring en wat helpt hun om problemen op te lossen? Zo voorkomen we dat we oplossingen bedenken voor in de ogen van eindgebruikers niet-bestaande problemen. Om dit te kunnen bereiken, is ons werk niet alleen academisch, maar ook praktisch. We hebben een boots on the ground-mentaliteit. Dit betekent dat we wetenschappelijk onderbouwde oplossingen toepassen in de praktijk en andersom de geleerde lessen vertalen naar onderzoek. Daarnaast maken we veel gebruik van de Stemgever die is gebaseerd op Environmental Justice theorie, zodat de oplossingen die we bedenken rechtvaardig zijn voor de eindgebruiker en andere stakeholders. We willen bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving door de diversiteit aan perspectieven, wensen en behoeften van eindgebruikers centraal te stellen.