MVO

DuneWorks is actief binnen het platform Eindhoven is Mijn Plek (EIMP), waarvan Ruth Mourik mede-oprichter is. Een deel van onze tijd besteden we onbezoldigd om verduurzamingsinitiatieven op lokaal niveau te ondersteunen en mogelijk te helpen maken.

 

DuneWorks werkt maximaal digitaal en wanneer we papier gebruiken is dit FSC papier. Onze website heeft het Clean Bit keurmerk. Reizen worden zo mogelijk vermeden (telewerken) en bij voorkeur met de fiets, te voet of het OV gedaan.

index