Missie

Uitgangspunt in ons werk is dat innovaties pas duurzaam zijn wanneer ze voor, door en met mensen worden vormgegeven.

 

DuneWorks richt zich op transitievraagstukken met aandacht voor de uiteindelijke rol van, effecten op, en betrokkenheid van mensen in hun dagelijks leven. Zonder actieve betrokkenheid vanuit burgers en consumenten is een verduurzaming op het terrein van energie, voedsel, mobiliteit, zorg, afvalverwerking en water niet haalbaar. Het verbeteren van de mogelijkheden voor zulke  betrokkenheid is een belangrijk doel in ons werk, of we nu internationaal onderzoek doen of lokale burgerinitiatieven ondersteunen (bijv. via Eindhoven is Mijn Plek).Pump up the world