SHAPE-ENERGY

Duneworks is een van de partners van dit EU Horizon 2020 project dat 1 februari 2017 start. Het project zal een platform opzetten voor energie gerelateerde sociale wetenschappen, met als doel deze beter te integreren in beleidsvorming rondom Europees energie beleid. Storytelling zal een centrale rol gaan spelen in dit project.

Publicaties
Storytelling guidelines
Annotated Bibliography – Energy Efficiency and Using Less
Meer publicaties

Meer informatie
1 pager november 2016
Website
Twitter

EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731264.