PlayGo

Ontwerp een duurzame playground dat uitdaagt tot sport en spel. Deze vraag werd gesteld door de Richard Krajicek Foundation in een ideeënprijsvraag. Verhoeven | De Ruijter werkte samen met Mariëlle Kok Landschapsarchitect BNT en Duneworks aan een strategie voor een (sociaal) duurzame playground.

 

Het resultaat is een ontwerp voor een module-systeem. De basis vormt een standaardframe waar je tal van sport- en spelelementen kunt aanhangen en uitrollen. Uitgangspunt was voor ons dat een playground pas duurzaam wordt gebruikt en beheerd als het wordt omarmd door de hele buurt, niet alleen kinderen en jongeren, maar door mensen van alle leeftijden. Sport en spel begint met samenwerken.