Onderzoek

We hebben een multidisciplinair team, wat ons in staat stelt om vanuit verschillende invalshoeken onderzoek te doen naar diverse maatschappelijke vraagstukken. Zo doen we onderzoek naar onder andere maatschappelijke en gedragsaspecten van duurzame innovaties, democratiseringsvraagstukken, businessmodellen, bewonersinitiatieven, gedragsverandering en open innovatie. Wat al ons onderzoek gemeen heeft is een systemische aanpak, waarbij we aandacht besteden aan de sociale, institutionele, fysieke en politieke omgeving waarbinnen innovaties, beleid en interventies vorm krijgen. Ook kijken we expliciet naar de rol die eindgebruikers en andere belanghebbenden daarin (kunnen) spelen. Voorbeelden van eindgebruikers zijn burgers, consumenten, werknemers en patiënten.

 

Vaak resulteert ons onderzoek in wetenschappelijke rapportages en artikelen. Zo hebben we in 2017 bijgedragen aan een annotated biolography voor het Shape Energy project. Hierbij hebben we een overzicht gemaakt van studies en inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek m.b.t. ‘Energy Efficiency and Using Less’. In sommige gevallen doen we onderzoek naar aanleiding van een specifieke vraagstelling van een klant. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2013 in opdracht van Netbeheer Nederland een studie gedaan over eindgebruikers en dynamische prijsprikkels. Een voorbeeld van een project waarbij we onze eigen data verzamelen is het project Platform Participatie waarin we in opdracht van de Gemeente Amsterdam een adviesrapport hebben geschreven rond burgerparticipatie, waarbij we burgerinitiatieven geïnterviewd hebben. Een deel van ons werk houdt zich bezig met het vinden van de juiste vertaalslag van ons eigen en andermans onderzoek, zodat relevante kennis en inzichten inzichtelijk en bruikbaar worden in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is The Monster Storybook waarin we inzichten op het gebied van energie-gedragsverandering vertaald hebben met behulp van storytelling en cartoons.